Dự án Thi công xây lắp

Khu nhà ở cao cấp Hemisco – Xa La

hemisco

Chi tiết dự án

– Tên dự án: Khu nhà ở cao cấp Hemisco

– Địa điểm xây dựng: Xa La, Hà Đông

– Quy mô:   m2

– Thời gian hoàn thành: 2009

– Chủ đầu tư / Nhà thầu chính: Công ty CP Sông Đà 1.01