Dự án Thi công xây lắp

Nhà hiệu bộ Đại học FPT

hieu bo FPT 2 Hieu bo FPT 3 hieu bo FPT

Chi tiết dự án

– Tên dự án: Nhà hiệu bộ Đại học FPT

– Địa điểm xây dựng: Thạch Thất – Hà Nội

– Quy mô:

– Thời gian thực hiện/hoàn thành: 2013

– Chủ đầu tư / Nhà thầu chính: Đại học FPT