Công nghệ

Hiện VPM đang nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xây dựng bao gồm:

– Công nghệ Uboot beton – kết cấu sàn nhẹ hai phương toàn khối

 

 

– Công nghệ chống thấm, tăng cứng bằng Radmix:

Và những công nghệ thi công xây lắp tiên tiến, hiện đại khác