Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM – HÀ NỘI
Tên tiếng Anh: HA NOI – VPM PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VPM
Địa chỉ đăng ký thuế: Tầng 2, VP6, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0104138877
Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, Số 167 Đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại liên lạc      : 04.6251.1730
Fax                            : 04.6251.1731
Website        : vpm.vn
Email          :hanoivpm@gmail.com

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2009 Ngày 28/8/2009 công ty được thành lập với tên gọi Công ty CP Tư vấn Quản lý dự án Vinaconex. Vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng.
Năm 2010 Ngày 15/4/2010 công ty được đổi tên thành Công ty CP Tư vấn Quản lý dự án VPM – Hà Nội.
Tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng.
Năm 2011 Cải tiến hệ thống quản lý, quản trị nội bộ theo hướng gọn nhẹ, minh bạch và hiện đại.
Bắt đầu thiết lập và áp dụng thử hệ thống tài liệu theo ISO 9001 – 2008.
Năm 2012 Được cấp chứng chỉ ISO 9001 – 2008 của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert.
Năm 2013 Tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng.
Năm 2014 Mở rộng quy mô hoạt động.

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC:

Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan cao nhất có quyền thông qua việc phê chuẩn những thay đổi, bổ sung các điều lệ và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Điều hành trực tiếp mọi hoạt động của công ty là Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty theo điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ các qui định của pháp luật.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

Những hoạt động từ thiện luôn được CBNV công ty VPM hưởng ứng tích cực, xem đây là một phần trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Những hoạt động xã hội thiết thực được Công ty thực hiện hàng năm như:
– Tài trợ cho các tổ chức, sự kiện do Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phát động;
– Quyên góp ủng hộ các hộ nghèo, các đối tượng chính sách;
– Ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai bão lụt.