Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án VPM-Hà Nội bao gồm:

 

1. Thi công xây lắp:

Untitled-1

 

– Các công trình xây dựng dân dụng

– Các công trình xây dựng công nghiệp

– Thi công hạ tầng và hệ thống PCCC

 

2. Tư vấn giám sát:

2

– Tư vấn giám sát các công trình xây dựng