Dự án Thi công xây lắp

Trung Tâm Bán Hàng – Sale Center

Phoi canh

Chi tiết d án

– Tên dự án: Trung Tâm Bán Hàng – Sale Center

– Địa điểm xây dựng: 181 Nguyễn Huy Tưởng

– Quy mô:

– Thời gian thực hiện/hoàn thành: 2015

– Chủ đầu tư / Nhà thầu chính: Cty CP HBI