Dự án Thi công xây lắp

Tòa nhà cao tầng hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ CT2

6

Chi tiết d án

– Tên dự án: Tòa nhà cao tầng hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ CT2

– Địa điểm xây dựng: Phường Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội

– Quy mô: 30 tầng nổi + 2 tầng hầm

– Thời gian thực hiện/hoàn thành: 2011-2014

– Chủ đầu tư / Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng VINACONEX Xuân Mai